Barangay Hymn

    Puerto Rivas Itaas Hymn


    Ang Puerto Rivas Itaas, Pinagpalang Barangay namin

May isang diwa at mithiin, sa pag-abot ng tagumpay namin.

 

          Dito sa Barangay Itaas, Pamayanang Malinis at Mapayapa

Aktibo ang bawat isa, maiangat ang antas ng Pamumuhay

 

                Masdan mo malayo na ang narating, Barangay Itaas, ito ay atin

           Kalikasan ating Pagyamanin, upang magandang bukas mapasatin

          Sama-sama nating isulong, pag-unlad ng Puerto Rivas Itaas

               Ingatan natin at huwag ng hayaan pa, pagkat ito’y biyaya stin ng Maykapal

 

                    Masdan mo malayo na ang narating, Puerto Rivas Itaas ito ay atin

           Kalikasan ating Pagyamanin, upang magandang bukas mapasatin.

 

     Magkaisa, magtulong tulong, Barangay natin ating sinupin

Mahalin at Paunlarin, Puerto Rivas Itaas, ito’y atin.

 

Comments