Barangay Hymn

BARANGAY HYMN

 

Ang Puerto Rivas Itaas, Pinagpalang Barangay namin

May isang diwa at mithiin, sa pag-abot ng tagumpay namin.

 

Dito sa Barangay Itaas, Pamayanang Malinis at Mapayapa

Aktibo ang bawat isa, maiangat ang antas ng Pamumuhay

 

Masdan mo malayo na ang narating, Barangay Itaas, ito ay atin

Kalikasan ating Pagyamanin, upang magandang bukas mapasatin

Sama-sama nating isulong, pag-unlad ng Puerto Rivas Itaas

Ingatan natin at huwan ng hayaan pa, pagkat ito’y biyaya stin ng Maykapal

 

Masdan mo malayo na ang narating, Puerto Rivas Itaas ito ay atin

Kalikasan ating Pagyamanin, upang magandang bukas mapasatin.

 

Magkaisa, magtulong tulong, Barangay natin ating sinupin

Mahalin at Paunlarin, Puerto Rivas Itaas, ito’y atin.

 

Comments