Barangay Laws / Resolutions

Barangay Ordinance # 01 - Barangay Budget Appropriation

Barangay Ordinance # 02 - Bawal ang nakakalat na aso sa daan

Barangay Ordinance # 03 - Imposing a fee for issuance of barangay clearance and certificate

Barangay Ordinance # 04 - Pagtitiket sa mga mangangalakal na pumapasok sa lugar na sakop ng barangay Pto. Rivas Itaas

Barangay Ordinance # 05
- Kautusan ngbabawal ng magtapon at magkalat ng basura sa pampublikong lugar sakop ng barangay Pto.                                                Rivas Itaas

Barangay Ordinance # 06 - Kautusang Magkaroon ng sariling "Logo" na pagkakalanlan ang barangay