Mission and Vision

Mission and Vision of Barangay


MISSION

Panatilihin ang kapayapaan at iangat ang  antas ng mamamayan na may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at pangkabuhayan.

 Ipakilala ang produktibong paggamit ng pinagkukunang yaman upang mas mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan.

 

VISION 

Isang pamayanang maayos, malinis, mapayapa at may takot sa Diyos na komunidad, katuwang ang mga aktibo, masayahin at nagkakaisang mamamayan upang makamtan ang malinis na kapaligiran at maunlad na pamumuhay tungo sa mas epektibong pamamahala sa maunlad na Barangay.


Comments